Sửa File Rar Bị Lỗi Corrupt

Đã khi nào bạn thiết lập một tệp ZIP đã được nén có định hình là *.rar Hoặc là *.zip về mà lại bị lỗi cần thiết giải nén ra được chưa?

Lỗi này thì bản thân tin là không ít bạn bị rồi cùng cách khắc phục và hạn chế thì cũng rất các cùng cũng rất dễ dàng, tuy nhiên chưa hẳn là ai cũng biết đâu đấy